Visie & Beleidsplein

Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds

Baars, D.J.M., Hiemstra, A., Houselt, C. van, Ridder, E. de, & Westerhof, W. (2016). Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds. Ede: Kenniscentrum Sport.

Het Oranje Fonds is begin 2014 gestart met een speciaal programma onder de noemer ‘Kracht van Sport’. Met het programma Kracht van Sport wilde het Oranje Fonds een impuls geven aan de sociale betekenis van sport en de samenhang en betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Dit deed het Oranje Fonds door coalities van verschillende lokale organisaties te ondersteunen, zowel financieel als inhoudelijk.

In deel 1 van dit rapport wordt het onderzoek naar de aard en wijze van samenwerking tussen coalitiepartners besproken. Na een schets van de methode en de uitkomsten worden de belangrijkste conclusies, tips en aanbevelingen in het laatste hoofdstuk gepresenteerd. In deel 2 van dit rapport wordt de aard en wijze van vrijwillige inzet vanuit de sportsector besproken. In het eerste hoofdstuk komt de totstandkoming van de onderzoeksvraag aan bod en vervolgens worden de onderzoeksmethode, de literatuurstudie en de onderzoeksresultaten beschreven. Tot slot wordt de conclusie benoemd.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Denise Baars
Anneke Hiemstra
Carlijn van Houselt
Ellen de Ridder
Willie Westerhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

netwerken
samenwerking
sportverenigingen
vrijwilligers