Visie & Beleidsplein

De regiocoach binnen het masterplan jeugdvoetbal

evaluatie van de regiocoach in het seizoen 2002-2003

Heuvel, M. van den, & Haye, T. la (2004). De regiocoach binnen het masterplan jeugdvoetbal: evaluatie van de regiocoach in het seizoen 2002-2003. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de regiocoach in het seizoen 2002-2003. Het instellen van de regiocoach is onderdeel van het Masterplan Jeugdvoetbal dat in het seizoen 2001-2002 van start is gegaan. De nieuwe functie vormt een speerpunt in het Masterplan jeugdvoetbal. Dit evaluatieonderzoek richt zich op de werkzaamheden die de regiocoaches in het kader van VTO verrichten. Het gaat hierbij zowel om de procesevaluatie (het functioneren en aansturen van de regiocoaches) als de evaluatie van de resultaten (behalen van de doelstellingen, waardering door de verenigingen).

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Tilbert la Haye

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
evaluatie
jeugd
voetbal