Visie & Beleidsplein

Physical Activity Report Card voor kinderen en jongeren

Takken, T., & Burghard, M. (2016). Physical Activity Report Card voor kinderen en jongeren. Kenniscentrum Sport.

In 2013 besloot het kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht om de handschoen op te pakken en dit project te gaan realiseren. Een kleine opstart subsidie van het Sport & Society speerpunt van Universiteit Utrecht maakte het mogelijk om in 2015 daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Nederlandse Report Card.

Ecologische aanpak

De report card hanteert een ‘ecologische aanpak’ voor het probleem van fysieke inactiviteit. Het ecologische model van actief leven geeft aan hoe beleid en omgeving actief gedrag beïnvloed, zoals actief transport van en naar school, werk, huishouden en recreatie. Door deze gedragingen te monitoren over verschillende niveaus van invloed (beleid, gedrag, ervaren omgeving en interpersoonlijke factoren) laat zien hoe deze componenten actief leven beïnvloeden. Het identificeren en begrijpen van deze verschillende niveaus kan beweeggedrag positief veranderen en is belangrijk voor het plannen en implementeren van effectieve interventies en programma’s.

Vanuit het ecologische model scoort de Report Card 9 indicatoren:

  • Algemene fysieke activiteit (voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
  • Georganiseerd sporten
  • Sedentair gedrag
  • Actief transport
  • (Buiten) spelen
  • Familie & leeftijdsgenoten/peers
  • School
  • Gemeenten & omgeving
  • Overheid strategieën en investeringen
  • Non-overheid strategieën en investeringen

Landelijke expertise

In eerste instantie waren er vooral onderzoekers vanuit de Utrechtse campus betrokken, maar al snel besloot het kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht om landelijke expertise op dit gebied te betrekken in het project. Experts die aan een eerdere versie van de Nederlandse Richtlijn Gezond Bewegen meewerkten, werden gevraagd (o.a. Universiteiten, NOC*NSF, Mulier Instituut, RIVM, Kenniscentrum Sport) alsmede mensen met expertise op het gebied van bewegen op school (PO-raad, MBO-raad, KVLO). In de winter van 2015-2016 vonden diverse bijeenkomsten plaats met de experts. Eerst om de gegevensbronnen te bepalen waarop de indicatoren van de Report Card moeten scoren. In een laatste bijeenkomt, die in maart 2016 plaatsvond, werden de uitkomsten van de gegevens op een Amerikaanse wijze gescoord op een schaal van A (zeer goed) tot F (slecht) of een incomplete (in het geval van onvoldoende gegevens).

De presentatie van de eerste Nederlandse Physical Activity Report Card is in september 2016. In het najaar van 2016 is de presentatie van de vergelijking tussen de 40 deelnemende landen.

Meer informatie:

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tim Takken
Marcella Burghard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
sedentair gedrag