Visie & Beleidsplein

Witboek van de Europese Commissie

een nieuw elan voor Europa's jeugd

(2001). Witboek van de Europese Commissie: een nieuw elan voor Europa's jeugd. Brussel: Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Het witboek ligt volledig in de lijn van het witboek over Europese governance, dat de Commissie in juli 2001 heeft goedgekeurd.

Het is de bedoeling de burgers - en dus ook de jongeren - bij de Europese besluitvorming te betrekken. De meeste voorstellen in dit witboek zijn aan de lidstaten en de Europese regio's gericht: vooral zij moeten acties voor jongeren op touw zetten. Jongeren worden pas actieve burgers, als ze in hun eigen omgeving met de concrete resultaten van hun persoonlijke inzet worden geconfronteerd. Belangrijk is dat jongeren op school, in een vereniging of in hun wijk of gemeente een actieve rol spelen. Ze kunnen zo ervaring opdoen en het nodige vertrouwen verwerven om zich intensiever voor de samenleving in te zetten, ook op Europees vlak. Jongeren die vrij van elke vorm van discriminatie sociaal actief zijn, dragen bij tot meer solidariteit en fungeren als volwaardige burgers.

Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen,

Download(s)

Witboek van de Europese Commissie : een nieuw elan voor Europa's jeugd

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europese Unie
jeugd
jeugdbeleid
jeugdparticipatie
onderwijs
vrijwilligerswerk