Visie & Beleidsplein

Knokken op eigen kracht

effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

Rekenkamercommissie Apeldoorn (2016). Knokken op eigen kracht: effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn. Apeldoorn: Rekenkamercommissie Apeldoorn.

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in 2012 een kerntakendiscussie gevoerd. Naar aanleiding daarvan is besloten in ruimte mate te bezuinigen op subsidies in de sectoren sport en cultuur. Voorafgaand aan dat besluit heeft de raad zich laten informeren over de mogelijke effecten. Ook heeft de raad vertrouwd op de deskundigheid van de instellingen om de bezuinigingen maatschappelijk verantwoord in te vullen. Nu de subsidieontvangers concrete maatregelen hebben genomen om de bezuinigingen op te vangen, acht de rekenkamercommissie de tijd rijp om te onderzoeken op welke wijze dit is gedaan en wat de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn. Is bijvoorbeeld het aanbod aan sport- en cultuurvoorzieningen zichtbaar verminderd, of is er sprake van lastenverzwaring voor gebruikers en zo ja in welke mate? Doel van het onderzoek is te leren van de resultaten met het oog op de gewenste ontwikkelingen in de sport- en cultuursector en met het oog op soortgelijke besluitvormingsprocessen in de toekomst. De conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad zijn samengevat in dit bestuurlijk rapport. De onderzoeksaanpak en de resultaten van onderzoek zijn in detail beschreven in het bijgesloten rapport van bevindingen. 

Uitgever(s): Rekenkamercommissie Apeldoorn,

Download(s)

Knokken op eigen kracht : effecten van bezuinigingen op sport- en cultuursubsidies in Apeldoorn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamercommissie Apeldoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
effectmeting
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
maatschappelijke effecten
sport (algemeen)
sportbeleid
subsidies