Visie & Beleidsplein

Sport matcht school

Wilde, M., & Ruijter, P. de (2008, april). Sport matcht school. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 36-38)

Het project Sport Matcht School (SMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen 15 sportbonden, Alliantie School & Sport samen sterker, NOC*NSF en Sportservice. Net. Het doel is om in tien gemeenten en per gemeente op tien scholen voor basis onderwijs en voortgezet onderwijs te komen tot extra naschools sportaanbod. De ambitie is om in het schooljaar 2007-2008 pèr school, in een periode van minimaal 20 weken, twee maal per week extra naschools sportaanbod te realiseren in samenwerking met plaatselijke sportverenigingen, die onder de 15 deelnemende sportbonden vallen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Wilde Sport matcht school KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Merijn Wilde
Paul de Ruijter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

naschoolse activiteiten
samenwerkingsverbanden
sportverenigingen