Visie & Beleidsplein

Gezinnen in beweging

de positionering van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap

Claes, E., Scheerder, J., & Thibaut, E. (2016). Gezinnen in beweging: de positionering van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap. Leuven: KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid.

Dit is het achtentwintigste nummer in de reeks van BMS-publicaties. Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan kende de Gezinssportfederatie (GSF) een onderzoeksopdracht toe aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven. In dit onderzoek staat de positionering van gezinssport in Vlaanderen en van GSF als grootste aanbieder van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap centraal. Met een nieuw Vlaams decreet op de sportfederaties in het vooruitzicht, is het voor sportfederaties van belang om hun positie in het sportlandschap te kennen zodat zij kunnen inspelen op de uitdagingen waarmee de sportsector steeds meer geconfronteerd wordt. Het onderzoek is opgebouwd uit vier delen. In het eerste deel staan de onderzoekers stil bij het fenomeen ‘gezinssport’ in Vlaanderen. In de volgende delen ligt de onderzoeksfocus op de positie van GSF. In dit verband worden er drie positioneringsoefening uitgevoerd op basis van (i) sportfederatie-gerelateerde kenmerken, (ii) Good Governance, Innovation & Service marketing in Sport-index (GGISS-index) en (iii) het specifieke thema van good governance. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek kan GSF haar toekomstig beleid verder vorm geven. Ook andere beleidsactoren, waaronder (lokale) overheden, kunnen met de verworven inzichten mee bijdragen tot de promotie van gezinssport en de verdere ontwikkeling van het gezinssportbeleid in Vlaanderen.

Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid,

Download(s)

Gezinnen in beweging : de positionering van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Elien Claes
Jeroen Scheerder
Erik Thibaut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
gezin
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering