Visie & Beleidsplein

Evaluatie sportplan Brabant 2016

Hover, P., Roest, J. van der, & Poel, H. van der (2016). Evaluatie sportplan Brabant 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van het Sportplan heeft ondernomen en wordt een oordeel geveld over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Uit deze evaluatie komt naar voren dat het sportbeleid op vele vlakken goed wordt beoordeeld. De beschikbare middelen voor het Sportplan zijn over het algemeen zinvol geïnvesteerd. Dankzij het Sportplan is de Brabantse sportsector op meerdere vlakken behoorlijk versterkt. Een aantal specifieke actielijnen is de leidraad geweest voor de investeringen in het Sportplan. Dit rapport volgt de actielijnen die in het Sportplan zijn opgenomen, te weten: topsportaccommodaties, topsportevenementen, talentontwikkeling, bijzondere breedte- en gehandicaptensport, sportnetwerken verbinden & regiobranding en interactie sport en andere maatschappelijke domeinen (o.a. economie, cultuur, toerisme, zorg, samenleving). Richting de nabije toekomst is het goed om navolging te geven aan het gevoerde beleid, met een grotere focus op cross-overs (verbindingen tussen sport en andere sectoren) en het meer centraal stellen van sport als middel om andere (beleids)doelen te behalen. De Brabantse sportsector lijkt, mede dankzij de bijdragen vanuit het Sportplan, klaar om deze rol op zich te nemen. De provincie kan nu een regiefunctie nemen en sport een (nog) centralere rol laten spelen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie sportplan Brabant 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Jan-Willem van der Roest
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
beleid
beleidsondersteuning
evaluatie
monitors
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid