Visie & Beleidsplein

Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP

Boelhouwer, J. (2016). Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Als bekend is hoe het met de economie gaat is nog niet per sé duidelijk hoe het met de maatschappij gaat. Maatschappelijke vooruitgang moet ook afgemeten worden aan niet economische aspecten van het leven, zoals sociale relaties, gezondheid en bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Bij een brede kijk hoort bovendien niet alleen aandacht voor de feitelijke situatie waarin mensen zich bevinden, maar ook voor hun geluk en welbevinden. In 2015 is in de Tweede Kamer een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld om onderzoek te doen naar ‘het breed welvaartsbegrip’. In juli heeft die commissie het SCP verzocht om ‘een overzicht op te stellen van de bij het planbureau reeds beschikbare informatie en de nu gaande relevante ontwikkelingen’. Deze verkenning is daarvan de weerslag. Hierin wordt de huidige aandacht voor brede welvaart in een historische en internationale context geplaatst. Ook worden de raakvlakken geschetst die er zijn met de onderzoekslijnen van het SCP en met de bij het SCP meer gebruikelijke term 'kwaliteit van leven'. Deze verkenning is bedoeld om het huidige debat te voeden met een historische context en te laten zien welke inzichten er reeds bestaan. De verkenning sluit af met enkele uitgangspunten en discussiepunten voor het verder denken over brede welvaart en kwaliteit van leven. Deze zijn volgens het SCP van belang om een paar stappen vooruit te zetten in het denken over brede welvaart. Over elk van de benoemde punten zijn uitgebreidere reflecties mogelijk dan in deze notitie mogelijk was. Het SCP zal zich ook de komende tijd inzetten om daaraan bij te dragen.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Boelhouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geluk
maatschappelijke ontwikkeling
samenleving
verzorgingsstaat