Visie & Beleidsplein

Verbinding zorg, sport en bewegen

perspectieven van zorg-, sport- en welzijnsprofessionals ten aanzien van de verbinding zorg, sport en bewegen

Florisson, A. (2016). Verbinding zorg, sport en bewegen: perspectieven van zorg-, sport- en welzijnsprofessionals ten aanzien van de verbinding zorg, sport en bewegen. Wageningen: Wageningen University.

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de perspectieven zijn van uitvoerende professionals in het netwerk van de buurtsportcoach, te weten zorg-, sport- en welzijnsprofessionals, ten aanzien van de verbinding zorg, sport en bewegen en ten aanzien van de rol van de buurtsportcoach in deze verbinding. Deze perspectieven kunnen nieuwe, aanvullende inzichten geven over de verbinding. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Wat is er bekend over de perspectieven van eerstelijnszorgprofessionals ten aanzien van het bevorderen van sport en bewegen?
  2. Wat zijn de perspectieven van zorg-, sport- en welzijnsprofessionals ten aanzien van de rol van de buurtsportcoach in het verbinden van zorg, sport en bewegen?
  3. Wat zijn de perspectieven van zorg-, sport- en welzijnsprofessionals ten aanzien van de verbinding zorg, sport en bewegen en welke factoren ervaren zij die de verbinding kunnen belemmeren of bevorderen? 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Wageningen University,

Download(s)

Verbinding zorg, sport en bewegen : perspectieven van zorg-, sport- en welzijnsprofessionals ten aanzien van de verbinding zorg, sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemiek Florisson

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
contracten
lichaamsbeweging
scripties
sport (algemeen)
sportstimulering
zorg