Visie & Beleidsplein

Operationele context buurtsportcoach

onderzoek naar de gemeentelijke capaciteit in de verbinding tussen zorg, sport en bewegen

Velden, E. van der (2016). Operationele context buurtsportcoach: onderzoek naar de gemeentelijke capaciteit in de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. Wageningen: Wageningen Universiteit.

Uit eerder onderzoek in het kader van het promotieonderzoek 'Verbinding zorg, sport en bewegen' kwam naar voren dat gemeenten verschillend invulling geven aan de functie van de buurtsportcoach. Het lijkt dat de manier waarop gemeenten de buurtsportcoachregeling vormgeven invloed heeft op het werk van de buurtsportcoach. Daarom is het van belang om de context waarbinnen de buurtsportcoach werkt te onderzoeken. Dit heeft geleid tot de volgende hoofd- en deelvragen: Hoe is de operationele context van de buurtsportcoach door gemeenten vormgegeven?

  1. Op welke wijze geven gemeenten, werkzaam met de buurtsportcoach, in het gezondheid- en sportbeleid vorm aan de verbinding tussen zorg, sport en bewegen?
  2. Hoe is de organisatie rondom de buurtsportcoachregeling geregeld?
  3. Wat zijn de beschikbare middelen voor de buurtsportcoach en het budget op gebied van gezondheidsbevordering en sportstimulering?
  4. Wat voor programma’s voert de gemeente uit op het gebied van zorg, sport en bewegen?
  5. Welke samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, sport en bewegen zijn aanwezig voor de buurtsportcoach?

Gemeenten lijken te verschillen in mate van integraal werken. Dit komt met name tot uiting in het beleid, implementatie van de buurtsportcoachregeling, samenwerkingsverbanden en de verbinding tussen zorg en sport.

Uitgever(s): Wageningen Universiteit,

Download(s)

Operationele context buurtsportcoach : onderzoek naar de gemeentelijke capaciteit in de verbinding tussen zorg, sport en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eline van der Velden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
gemeentelijk beleid
gemeenten
gezondheidsbevordering
lichaamsbeweging
samenwerkingsverbanden
scripties
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt
sportbeleid
sportstimulering
zorg