Visie & Beleidsplein

Being poor, being benched?

sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy

Vandermeerschen, H. (2016). Being poor, being benched?: sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy. Leuven: KU Leuven.

In deze doctoraatsthesis worden de actieve sportdeelname en de sportkansen van mensen in armoede onderzocht vanuit een sociologisch perspectief. Verder wordt nagegaan in welke mate de sportsector in staat en bereid is om de sportdeelname van mensen in armoede te faciliteren. Het doel hierbij is om de huidige problemen met betrekking tot sport en armoede beter te begrijpen en hier meer inzicht in te verwerven. Op basis van hiervan wordt op zoek gegaan naar hoe een meer inclusief sportbeleid, en een meer inclusieve sportbeoefening, kunnen worden bewerkstelligd. In dit doctoraatsonderzoek wordt een beroep gedaan op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. De gebruikte data zijn afkomstig uit grootschalige surveys (bij potentiële sportparticipanten, sportdiensten en sportclubs), of verzameld op basis van semi-gestuctureerde interviews en focusgroepen. De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat armoede een sterke impact heeft op sportdeelname. Dit geldt zowel voor jongeren als voor volwassenen.

Uitgever(s): KU Leuven,

Download(s)

Being poor, being benched? : sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy

Download PDF

Being poor, being benched? : sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanne Vandermeerschen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
armoede
maatschappelijke integratie
proefschriften
sportbeleid
sportbeoefening
sportsociologie
uitsluiting