Visie & Beleidsplein

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten

een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

Romijn, D., Davids, A., Dool, R. van den, & Hoekman, R. (2016). Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten: een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014). Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen voorzien van data en kennis voor de beraadslagingen voor de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2017. Als gevolg heeft het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg een analyse uitgevoerd van de gemeentelijke uitgaven aan sport en elementen van het sportbeleid, zoals de aanwezigheid van sportaccommodaties, het tarieven- en subsidiestelsel en de inzet van buurtsportcoaches. Voor het verkrijgen van informatie over elementen van het sportbeleid, en het realiseren van een zo groot mogelijke betrokkenheid van Limburgse gemeenten, is samengewerkt met het Huis voor de Sport Limburg. De bevindingen worden in deze rapportage gepresenteerd. Op basis van de bevindingen zijn enkele aanbevelingen opgesteld voor gemeenten en provincie. De gepresenteerde kengetallen in dit onderzoek kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van effectief en doelmatig sportaccommodatiebeleid.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten : een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Arjen Davids
Remko van den Dool
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
provinciaal beleid
provincies
sportaccommodaties
sportbeleid
subsidies
tarieven