Visie & Beleidsplein

Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd

Baere, S. De, Rutten, C., Lefevre, J., & Seghers, J. (2016). Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd. Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015.

Ondanks de gekende voordelen van regelmatige fysieke activiteit en sportdeelname tijdens de kindertijd en adolescentie blijkt uit eerder onderzoek dat er zich een leeftijdsgebonden daling van fysieke activiteit en sportparticipatie voordoet doorheen de jeugdjaren. Om deze leeftijdsgebonden daling tegen te gaan is het echter noodzakelijk dat we een duidelijk inzicht verwerven in het huidige sport- en beweeggedrag van onze Vlaamse jongeren. Dit inzicht dient dan als basis om een doeltreffend sport- en beweegbeleid voor jongeren te ontwikkelen. In dit kader werden in het voorliggend rapport drie onderzoekstopics belicht:

  1. objectieve monitoring van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij kinderen en jongeren in Vlaanderen,
  2. de longitudinale verandering in sportdeelname tijdens de overgang van kinderjaren naar adolescentie,
  3. fysieke (in)activiteit op volwassen leeftijd in functie van sportdeelname tijdens de jeugdjaren.

De resultaten en bevindingen uit de 3 onderzoekstopics worden in dit rapport vertaald naar concrete beleidsaanbevelingen rond sport en fysieke activiteit bij jongeren. Enerzijds worden er een reeks aanbevelingen geformuleerd met een cross-departementale relevantie (o.a. in verband met de holistische visie op sport- en beweegbeleid, prioriteitsgroepen, differentiatie van sport- en beweegbeleid, bereikbaarheid en kwaliteit van sportfaciliteiten), anderzijds worden er aanbevelingen geformuleerd die voornamelijk betrekking hebben op het Vlaamse sportbeleid (o.a. aanbevelingen rond naschoolse sport, de invulling van sportactiviteiten en de opleiding van sportbegeleiders).

Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015,

Download(s)

Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stijn De Baere
Cindy Rutten
Johan Lefevre
Jan Seghers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
adolescenten
beleid
jongeren
kinderen
lichaamsbeweging
monitors
sedentair gedrag
sportbeoefening