Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Heerenveen

onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2016). Ruimte voor sport in Heerenveen: onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen) en de binnensport in de gemeente Heerenveen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: (1). Wat is de huidige vraag naar velden/banen voor voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en kaatsen in de gemeente Heerenveen en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (2). Wat is de vraag naar velden/banen voor deze sporten in 2020 en 2030 op basis van de te verwachten bevolkingsontwikkeling (omvang en samenstelling) en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (3). Wat is de huidige en toekomstige (2020 en 2030) vraag naar sporthallen in de gemeente Heerenveen en hoe verhoudt dit zich tot het huidige aanbod?; (4). Wat is het huidige gebruik van binnensportruimte door verschillende gebruikersgroepen en waar en wanneer doen zich knelpunten voor in de bezetting van binnensportruimte? Het aanbod van buitensportaccommodaties is redelijk in balans met de vraag naar ruimte van de buitensportverenigingen. Uit de draagvlakberekening blijkt dat er in Heerenveen meer dan genoeg binnensportruimte is.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Heerenveen : onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur