Visie & Beleidsplein

Sportief werken: een transitie?

een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

Meerwijk, J. (2015). Sportief werken: een transitie?: een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De sportwereld is in transitie en vraagt onder meer om nieuwe vormen van samenwerking. Sportief Werken is zo’n voorbeeld waarin sportverenigingen en bedrijfsleven samenwerken en veranderen om een win-win situatie voor beide te creëren. Sportief Werken heeft de volgende definitie: “Maak van een overdag onderbezette sportaccommodatie een flexibele werkplek met sportfaciliteiten voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en flexwerkers”. In 2015 is Sport & Zaken samen met de Hockeybond en Adviesbureau BMC een pilot gestart om het concept verder door te ontwikkelen en te implementeren vanuit een vraaggerichte aanpak. Dit onderzoek kijkt naar de betekenissen die betrokkenen geven aan de interorganisatorische samenwerking van Sportief Werken. In de resultaten worden vier thema’s besproken die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: framen van samenwerken, belangen in samenwerken, succesfactoren in het samenwerken en obstakels in de samenwerking.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sportief werken: een transitie? : een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Meerwijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
bedrijfssport
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportverenigingen