Visie & Beleidsplein

Fitter door een Fitspiration account?

een onderzoek naar het effect van een vrouwelijk en mannelijk Fitspiration account op sportattitude bij Nederlandse jongvolwassenen

en is er een interactieffect van geslacht en accounttype?

Kannekens, E. (2016). Fitter door een Fitspiration account?: een onderzoek naar het effect van een vrouwelijk en mannelijk Fitspiration account op sportattitude bij Nederlandse jongvolwassenen, en is er een interactieffect van geslacht en accounttype?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze studie wordt er gekeken naar het effect van een mannelijk dan wel vrouwelijk Fitspiration Instagramaccount op de sportattitude bij Nederlandse jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar oud. Ook werd gekeken naar een mogelijk interactie-effect van geslacht van de gebruiker en het accounttype. Er werd een online experiment uitgevoerd onder 226 respondenten. Uit de resultaten kwam naar voren dat er geen significant effect werd gevonden van accounttype en sportattitude. Dit kwam overeen met de verwachting, waarbij werd gesteld dat het effect van een vrouwelijk Fitspiration account op sportattitude, niet zou verschillen van het effect van een mannelijk Fitspiration account. Het verwachte interactie-effect tussen geslacht van de gebruiker en het accounttype werd niet gevonden. Het mogelijke interactie-effect was dus geen verklaring waarom er geen verschil in effect werd gevonden tussen een mannelijk en vrouwelijk Fitspiration account op sportattitude bij Nederlandse jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar oud.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Fitter door een Fitspiration account? : een onderzoek naar het effect van een vrouwelijk en mannelijk Fitspiration account op sportattitude bij Nederlandse jongvolwassenen : en is er een interactieffect van geslacht en accounttype

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eline Kannekens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adolescenten
attitude
gender
mannen
scripties
social media
vrouwen