Visie & Beleidsplein

Sport.nl/voorclubs: het nieuwe platform voor clubbestuurders

Tervoort, R.T., & Kenniscentrum Sport (2016). Sport.nl/voorclubs: het nieuwe platform voor clubbestuurders. Sportexpert.

Wat sport.nl/voorclubs onderscheidt van andere platforms is dat de site voorziet in informatie over sporttakoverstijgende thema’s waar alle Nederlandse sportclubs hun voordeel mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het belang van het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers, verantwoord alcohol schenken in de sportkantine en het Ondernemingsdossier, een online regelhulp voor sportclubs om de regeldruk te verlichten. Bovendien is de nieuwe website van de Nationale Sportweek onderdeel van het platform.

Bestuurders vaak ook sporters

Clubbestuurders zijn gebaat bij ander soort informatie dan de sporter, waar Sport.nl zich voornamelijk op richt. Toch betreft het in veel gevallen dezelfde doelgroep, zo weten ze bij NOC*NSF. "Veel sporters sporten bij een club", vertelt Hein Veerman, die zich binnen NOC*NSF bezighoudt met alles wat met sportclubs te maken heeft. "En de mensen die bij een club actief zijn, bijvoorbeeld als bestuurder of vrijwilliger, zijn vaak ook mensen die sporten. Sport.nl/voorclubs is ontwikkeld om hen te helpen de club nog beter te runnen."

Nationale Sportweek

Ook als je geen vrijwilligers- of bestuursfunctie vervult bij je club is een kijkje op Sport.nl/voorclubs echter de moeite waard. "Zo vind je er bijvoorbeeld informatie over de Nationale Sportweek, die dit jaar voor het eerst in september plaatsvindt", legt Veerman uit. "De Nationale Sportweek is de jaarlijkse viering van hoe leuk sport is en een mooie gelegenheid om mensen die nog niet sporten de club te laten leren kennen. Alle informatie over de Nationale Sportweek vind je vanaf nu op Sport.nl/voorclubs."

Sportiviteit

Op Sport.nl/voorclubs komen thema’s aan de orde die relevant zijn voor alle clubs die zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid willen bieden om fijn te sporten. Een onderdeel als sportiviteit en respect is dan zeker interessant om te bekijken. Een club waar het prettig en onbezorgd sporten is, maak je immers samen, met bestuur, vrijwilligers én sporters. "Dit onderdeel gaat bijvoorbeeld over sportplezier en een veilig sportklimaat", aldus Veerman, "over hoe je als club zorgt dat iedereen op een leuke manier kan (blijven) sporten."

Dit artikel verscheen ook op SportNext.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Tervoort
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen