Visie & Beleidsplein

Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten

onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

Scheerder, J., Claes, E., & Thibaut, E. (2016). Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten: onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index. Leuven: KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid.

In deze zeventwintigste BMS Facts & Figures-Studie worden aspecten van good governance, innovatie en dienstverlening bij de Vlaamse sportfederaties bestudeerd. Sportfederaties vervullen een aanzienlijke maatschappelijke functie en worden bovendien in sterke mate ondersteund door de Vlaamse overheid. Met de invoering van het nieuwe decreet op de sportfederaties in het vooruitzicht zal het belang van onder andere efficiëntie, transparantie, publieke communicatie en democratisch proces toenemen en zullen sportfederaties gestimuleerd en geresponsabiliseerd worden om hieromtrent een beleid uit te stippelen. De voorliggende studie geeft meer inzicht in de huidige situatie betreffende het bestuur en het management van de Vlaamse unisportfederaties en de recreatieve sportfederaties. Gebaseerd op de data van het Vlaamse Sportfederatie Panel 2.0 wordt de Good Governance, Innovation & Service marketing in Sport-index (GGISS index) ontwikkeld als instrument om bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten van de sportfederaties in kaart te brengen. Vervolgens wordt via een specifieke Good Governance-index(GG-index) verder ingezoomd op het thema van goed bestuur. Beide indices worden geanalyseerd in functie van de volledige groep van unisportfederaties en recreatieve sportfederaties en in functie van achtergrondkenmerken van sportfederaties.

Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid,

Download(s)

Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: de uitgebreide resultaten : onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder
Elien Claes
Erik Thibaut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
dienstverlening (arbeid)
innovatie
overheid
sportorganisaties