Visie & Beleidsplein

Overall rapportage sociaal domein 2015

rondom de transitie

Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het SCP periodiek een “Overall Rapportage Sociaal Domein”, die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld en biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. De rapportage bestaat uit 4 delen, die elk vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld:

  1. Landelijke rapportage gericht op voorzieningen.
  2. Rapportage van de kwaliteit van leven in het sociaal domein.
  3. Kwalitatieve rapportage van de uitvoeringspraktijk in enkele gemeenten.
  4. Bestuurlijke rapportage op vijf thema’s.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Overall rapportage sociaal domein 2015 : rondom de transitie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Jeroen Boelhouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
maatschappelijke ontwikkeling
maatschappelijke ontwikkeling
sociaal beleid
wet maatschappelijke ondersteuning
zelfredzaamheid