Visie & Beleidsplein

Talent van de straat

hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

Kooijmans, M.J.B. (2016). Talent van de straat: hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Amsterdam: Van Gennep.

De auteur van dit boek onderzocht wat de effecten van talentenprojecten zijn op risicojongeren. 

Om te voorkomen dat jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen, 'afwijkend' gedrag ontwikkelen, bijv. door in de criminaliteit belanden, is er op lokaal niveau een groeiend aanbod van preventieve programma's, waaronder talentgericht jongerenwerk. Dit moet risicojongeren motiveren tot een positieve (talent)ontwikkeling en hen op het rechte pad houden.

Wat is precies de bedoeling van deze preventieve programma's, hoe werkt dat? Wie zijn deze zogenoemde risicojongeren en wat brengen deze programma's teweeg? In hoeverre zijn het gepaste strategieën om crimineel gedrag te voorkomen?

Dat zijn vragen die hebben geleid tot dit boek, waarvan het proefschrift 'Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie' ten grondslag ligt. 

Via jongerenwerkers kreeg de auteur toegang tot sportieve en artistieke talentprojecten en kwam ze in contact met deelnemende jongeren.

Uitgever(s): Van Gennep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maike Kooijmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hangjongeren
jeugdcriminaliteit
jongeren
jongerenwerk
kwetsbare jongeren
lokaal beleid
preventie
sportstimulering
talenten
talentontwikkeling
voetbal