Visie & Beleidsplein

Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk

Bontsema, N. (2008, juni). Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 12-15)

De Gemeente Boarnsterhim is een van de twaalf gemeenten in Nederland waar afgelopen jaar in samenwerking met de Alliantie School en Sport een pilotproject is gestart. Dit project behelst het bevorderen van de samenwerking op sportief vlak tussen scholen, buitenschoolse opvang en verenigingen. Om deze samenwerking te realiseren wordt een ‘combinatiefunctionaris’ ingezet.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Bontsema Combinatiefunctionaris de toekomst in de praktijk KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nathan Bontsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
pilotprojecten
samenwerkingsverbanden