Visie & Beleidsplein

Sportieve Gezonde School toont meerwaarde van sportprofessional

Wekker, T. de, & Arko Sports Media (2016). Sportieve Gezonde School toont meerwaarde van sportprofessional. Sport & Strategie online.

Karin Zwart organiseert het project namens Huis voor de Sport Groningen. Ze is blij met de steun van de provincie. "De eerste resultaten zijn goed. Drie scholen die vorig jaar hebben meegedaan zijn nu zelfstandig aan de slag en met een aantal andere scholen zijn we in gesprek. Er staan bovendien inmiddels twintig scholen op de wachtlijst om mee te doen."   

Sportieve activiteiten voor en na school

Het project Sportieve Gezonde School duurt 16 lesweken, ongeveer een half schooljaar. In die tijd komt er een sportcoach op de school. Die geeft (extra) gymlessen, begeleidt groepsleerkrachten om zelf betere en leuke gymlessen te geven of houdt zich bezig met het organiseren van sportieve activiteiten voor en na schooltijd en in de pauzes.   

Zwart: "Per school kijken we wat het beste bij de situatie past. We leveren maatwerk. Op een school waar al een vakleerkracht is, richt de sportcoach zich bijvoorbeeld op sportieve pauze-activiteiten, die de school zelf kan organiseren. Als de gymlessen door de groepsleerkracht worden gegeven, dan ligt de focus op het verbeteren van die lessen. Dan geeft de sportcoach bijvoorbeeld de eerste acht weken de lessen, en begeleidt hij of zij daarna de groepsleerkracht. Het is de bedoeling dat de groepsleerkrachten voldoende input krijgen om naderhand zelf betere en leukere gymlessen te kunnen geven." Naast meer en beter bewegen is er ook aandacht voor gezonde voeding tijdens speciale lessen. 

De kosten van Sportieve Gezonde School zijn 6000 euro per school. Daarvan hoeven scholen slechts 600 euro zelf te betalen. Voor dat geld krijgen ze ook nog eens een set spelmateriaal van Nijha ter waarde van 500 euro. De rest van de kosten wordt gedragen door de provincie en het bedrijfsleven. Nijha en GasTerra zijn partners van het project. Ook de professionele sportclubs FC Groningen en Donar Basketbal dragen hun steentje bij door het geven van clinics.

Beweegprofessional in de school

Het doel van Sportieve Gezonde School is een positieve trend inzetten bij scholen. "Het is een eerste stap om een beweegprofessional (meestal is de sportcoach een vakleerkracht gymnastiek, red.) de school in te krijgen. Veel scholen werken hier niet met vakleerkrachten. We willen laten zien hoe goed bewegingsonderwijs eruit kan zien en hoe er voor, tijdens en na schooltijd meer bewogen kan worden. Daarna is het aan de scholen zelf om te bepalen of ze daar extra geld voor over hebben. Wel blijven alle scholen extra aandacht geven aan een gezonde leefstijl."  

Een aantal scholen dat vorig jaar meedeed, heeft dat. Drie scholen hebben op eigen kosten hun sportcoach in huis gehouden voor het geven van de gymlessen en het opzetten van een compleet beweegbeleid. Zwart is nog met een aantal andere scholen in gesprek. "Wij zien natuurlijk het liefst dat elke gymles door een vakleerkracht wordt gegeven, maar zover zijn we nog lang niet. Dit project is daar ook niet voor bedoeld. Wel laat Sportieve Gezonde School duidelijk aan scholen zien wat de meerwaarde is van een professional op school. Met dit programma willen we de scholen laten zien op welke wijze ze meer aandacht kunnen besteden aan sport, bewegen en gezondheid. Op deze manier werken we aan een gezond en vitaal Groningen."

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa de Wekker
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.