Visie & Beleidsplein

Talent van de straat

jongerenwerk als preventiestrategie

Kooijmans, M.J.B. (2016). Talent van de straat: jongerenwerk als preventiestrategie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Deze studie omvat een exploratief evaluatieonderzoek naar de werking van twee Brabantse jongerenwerkpraktijken: het voetbalproject Doelbewust van de welzijnsorganisatie Divers uit ’s-Hertogenbosch, en artistieke talentprojecten van R-Newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern in Tilburg. Door de interventiemechanismen en ontwikkelingspatronen in deze praktijken bloot te leggen, wil de auteur aannemelijk maken op welke wijze en bij welke jongeren de projecten al dan niet preventief werken. Met dit onderzoek legt ze een basis voor de theoretische onderbouwing van talentgericht jongerenwerk, door de handelingstheorie van deze praktijken te expliciteren. De centrale vraag luidt: Op welke wijze kunnen artistieke en sportieve talentprojecten in het jongerenwerk bijdragen aan het weerstaan van criminaliteit bij jongens met een verhoogd risico op delinquent gedrag? Er is gekozen voor een meervoudig onderzoeksdesign om de werking van deze praktijken vanuit meerdere perspectieven te bestuderen. De resultaten worden in dit proefschrift gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Talent van de straat : jongerenwerk als preventiestrategie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maike Kooijmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
hangjongeren
interventies
jeugd
jeugdcriminaliteit
jeugdparticipatie
jongeren
jongerenwerk
kwetsbare jongeren
preventie
proefschriften
talenten