Visie & Beleidsplein

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren

verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport

Super, S., Hermens, N., & Verkooijen, K. (2016). Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren: verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport. Wageningen: Wageningen University.

Het onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport van Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, het Kenniscentrum Sport en de gemeente Rotterdam richt zich op sport als middel in de jeugdzorg. Eén van de vragen binnen het onderzoek is of sportdeelname van kwetsbare jongeren een positieve invloed heeft op hun toekomstperspectief. De verwachting is dat jongeren door het sporten allerlei vaardigheden kunnen opdoen die ze in hun verdere leven ook kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het behalen van hun schooldiploma of het vinden van een baan. Je kunt hierbij denken aan het leren omgaan met tegenslagen, het stellen van doelen, het versterken van het doorzettingsvermogen en het vergroten van het reflectief vermogen. Daarnaast verwachten we dat sportdeelname voor kwetsbare jongeren leidt tot een vermindering van probleemgedrag en een toename in pro-sociaal gedrag.

Om te kijken of die verwachtingen juist zijn, nemen we vragenlijsten af bij kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. Iedere jongere die deelneemt, krijgt twee vragenlijsten voorgelegd waarbij de tweede vragenlijst 6 maanden na de eerste wordt afgenomen. De vragenlijsten bevatten allerlei vragen over vaardigheden, probleemgedrag, ervaren gezondheid en sportgedrag. Door het vergelijken van de antwoorden uit de eerste en de tweede vragenlijst kunnen we zien of jongeren die sporten zich beter ontwikkelen dan jongeren die niet sporten.

In de periode van maart 2014 t/m maart 2016 heeft de eerste vragenlijstronde plaats gevonden. In dit verslag laten we de resultaten zien van deze ronde.

Uitgever(s): Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren : verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sabina Super
Niels Hermens
Kirsten Verkooijen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

intersectorale samenwerking
jeugd
jeugdzorg
onderzoeken