Visie & Beleidsplein

Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas

Groot, I., & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2016, maart). Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas. Sport & Gemeenten 64 (pp. 36-39)

Gemeenten neigen steeds vaker naar een publiek-private samenwerking (PPS) bij de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie. Voor de sportsector is deze samenwerkingsvorm relatief nieuw. Reden voor het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht om een onderzoek te starten naar innovatieve oplossingen binnen de PPS, alsook naar hun betekenis voor gemeentelijke besluitvorming over en het bewaken van de prestaties van een dergelijk project. Een viertal cases wordt onder het universitair vergrootglas gelegd.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

IJdo Groot
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

exploitatie
privatisering
publiek-private samenwerking
samenwerking
sportaccommodaties