Visie & Beleidsplein

Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2008-2010

Veenstra, J., & Evers, H. (2008, oktober). Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2008-2010. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 42-43)

Op 12 september hebben de centrales, waaronder de KVLO/CMHF, met de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een CAO-VO tot 1 augustus 2010. Essentieel in het akkoord zijn afspraken rondom de werkdrukverlaging voor het personeel en een structurele loonsverhoging van 7% in 26 maanden. Tevens blijft de mogelijkheid om vanaf uw 52ste bapo-verlof op te nemen volledig overeind, echter de mogelijkheid om de eerste drie jaren bapo te sparen verdwijnt per 1 augustus 2009. Startende leraren hoeven voortaan het eerste jaar 20% minder les te geven. Hieronder de hoofdlijnen van het akkoord (voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord zie www.kvlo.nl).

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Veenstra Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2008-2010 KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jilles Veenstra
Harry Evers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cao's
coalitieakkoord
juridisch advies