Visie & Beleidsplein

Hoe toekomstbestendig is de sport?

honderd procent sportparticipatie is een illusie

Kuypers, J., & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2016, maart). Hoe toekomstbestendig is de sport?: honderd procent sportparticipatie is een illusie. Sport & Gemeenten 64 (pp. 16-19)

Hoe evolueren de sportparticipatie en het lidmaatschap van een sportvereniging de komende jaren? De Sport Toekomst Verkenning, zoals die tot stand komt onder auspiciën van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, geeft daarop volgend jaar het meest betrouwbare antwoord. En het mag geruststellend genoemd worden: beide deelnames zijn opvallend stabiel. Maar dat wil niet zeggen dat die stabiliteit tot in lengte van dagen gegarandeerd is. Met name de druk op de vrijetijdsbesteding neemt toe. Een week heeft maar 168 uren en in de besteding daarvan moet sport steeds harder concurreren met andere activiteiten. 

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Hoe toekomstbestendig is de sport?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Kuypers
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lidmaatschappen
sportbeoefening
toekomst
vrijetijdsbesteding