Visie & Beleidsplein

Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking

een kwalitatief onderzoek naar het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport in de gemeente Nijmegen

Mouden, M. El (2015). Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking: een kwalitatief onderzoek naar het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport in de gemeente Nijmegen. Nijmegen: Radboud Universiteit.

In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe ziet het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport er in de gemeente Nijmegen uit en welke factoren zijn van invloed op de samenwerking binnen het netwerk? Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen, is er deels toetsend en deels verklarend onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het centrale probleem te maken heeft met een bepaalde groep werkloze jongeren die niet bereikt wordt met de reguliere trajecten van het Regionaal Jongerenloket Nijmegen. Hiertoe is het traject Move2Work opgezet, waarin jongeren door middel van sport worden geactiveerd en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een vervolgstap te maken. Het netwerk is redelijk klein en informeel, met hoge onderlinge afhankelijkheden, een hoge mate van wederzijds vertrouwen en veel autonomie voor netwerkleden. De capaciteit voor het aantal jongeren in het traject is beperkt. Zowel de sport als de sportleider moeten voldoen aan een aantal eisen. Immers, de doelgroep staat ver van de arbeidsmarkt af en kampt met meervoudige problematiek. De scriptie sluit af met een aantal aanbevelingen.

Uitgever(s): Radboud Universiteit,

Download(s)

Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking : een kwalitatief onderzoek naar het netwerk rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid via sport in de gemeente Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mounia El Mouden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugd
jongeren
netwerken
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sport (algemeen)
werkloosheid
wijkaanpak