Visie & Beleidsplein

Werkzame elementen sportstimulering jongeren

factsheet 2016/3

Elling, A., & Selten, I. (2016). Werkzame elementen sportstimulering jongeren: factsheet 2016/3. Utrecht: Mulier Instituut.

Om hun visie en beleid betreffende de sportstimulering van de jeugd van 12-18 jaar concreter vorm te kunnen geven, heeft de Utrechtse stichting Harten voor Sport het Mulier Instituut gevraagd om een inventarisatie van verklarende aspecten voor sportdeelname onder jongeren en werkzame elementen voor succesvolle sportstimulering (good practices). In dit factsheet doen de onderzoekers hiervan verslag door middel van (I) een secundaire analyse op bestaande data en (II) een literatuurstudie. Omdat de sport(verenigings)deelname in Nederland hoog is en er vaak meerdere, samenhangende factoren zijn waarom jongeren niet (meer) sporten, is het niet eenvoudig om de sportdeelname structureel te vergroten. Door samenwerkende organisaties, met sporttechnisch en didactisch-pedagogisch bekwame begeleiders, is intensieve en langdurige aandacht nodig waarbij diverse groepen jongeren zelf (en hun ouders) betrokken worden bij de invulling van de programma’s. Het inzetten op plezierbeleving is daarbij een belangrijke sleutel voor blijvende participatie en het kunnen bijdragen aan overige doelen.  

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Werkzame elementen sportstimulering jongeren : factsheet 2016/3

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Iris Selten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
jeugd
jongeren
sportbeoefening
sportstimulering