Visie & Beleidsplein

Anders georganiseerde sport

sport buiten sportverenigingen om

Dool, R. van den (2016). Anders georganiseerde sport: sport buiten sportverenigingen om. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Utrecht wil graag weten wat de redenen zijn van burgers om voor ‘anders’ georganiseerde sport te kiezen. Onder anders georganiseerde sport verstaan we sport buiten een sportvereniging om en buiten zelf georganiseerde sport om (alleen of met bekenden). De vraag richt zich alleen op de sportdeelname van volwassenen. De onderzoeksvraag komt voort uit een besluit van de burgemeester en de wethouders van Utrecht, beschreven in een brief van 4 juni 2015 aan de raadscommissie Sport en samenleving om een onderzoek naar het genoemde thema uit te voeren. De brief betreft de sportvisie ‘Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020’. De vraag wordt beantwoord via literatuuronderzoek en (her)analyse van databestanden van eerdere enquêtes. Aangezien er onvoldoende informatie is over de wijze van sportdeelname van de inwoners van de stad Utrecht, wordt alleen landelijke informatie gerapporteerd. Waar relevant wordt ook internationale literatuur belicht. In het rapport geeft de auteur de positie van de anders georganiseerde sport weer ten opzichte van de andere vormen en gaat hij in op het profiel van de anders georganiseerde sporter en de vraag of mensen bewust voor een ander verband kiezen of dat dit vooral samenhangt met de sport waar men voor kiest. In het tweede gedeelte gaat hij in op de motivatie voor anders georganiseerde sport op basis van de heranalyses en het literatuuronderzoek. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Anders georganiseerde sport : sport buiten sportverenigingen om

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening