Visie & Beleidsplein

The role of social group support in older adults' motivation to exercise

Pelssers, J. (2015). The role of social group support in older adults' motivation to exercise. Leuven: KU Leuven.

Het doel van dit doctoraatsproefschrift was tweeledig: 1) het bevestigen en uitbreiden van de empirische evidentie over de bepalende rol van sociale groepssteun – namelijk, de steun die beschikbaar is als het gevolg van het behoren tot groepen – in de (motivatie voor) bewegingsdeelname bij ouderen; en 2) het uitbreiden van de voornaamste theorieën over de motivationele processen die dit effect van sociale groepssteun onderliggen (nl. Zelfdeterminatietheorie en de Sociale Identiteitsbenadering). Er werden drie studies uitgevoerd, elk vanuit het perspectief van een specifiek wetenschappelijk domein: 1) een sociologisch georiënteerde survey, 2) een laboratoriumexperiment in de traditie van de sociale psychologie, en 3) een interventie in het veld die kenmerkend is voor de bewegingspsychologie. In elk van deze studies werden voorspellingen die gevormd werden op basis van de voornaamste theorieën uit deze domeinen over het effect van sociale groepssteun op de (motivatie) om te bewegen, en/of op gezondheid en welzijn, getest. De studiebevindingen werden beschreven in vijf onderzoeksartikels, welke de empirische hoofdstukken van dit doctoraatsproefschrift vormen.

Uitgever(s): KU Leuven,

Download(s)

The role of social group support in older adults' motivation to exercise

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Pelssers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
beweegstimulering
groepsprocessen
motivatie
ouderen
proefschriften
sociale psychologie
sportpsychologie
sportsociologie
sportstimulering