Visie & Beleidsplein

Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

factsheet 2016/5

Lucassen, J.M.H. (2016). Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: factsheet 2016/5. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze nulmeting is de derde in een reeks van peilingen naar de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs in verschillende onderwijsvormen. Doel van dit onderzoek is om kerngegevens over het onderwijs in lichamelijke opvoeding in vier verschillende onderwijsvormen beter in beeld te brengen, te weten: speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De resultaten worden vergeleken met de resultaten die bekend zijn van reguliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In 2018 volgt een herhaling van dit onderzoek (1-meting). Het beeld van het bewegingsonderwijs in het sbao, so, vso en pro is op veel punten behoorlijk positief. De inzet op de scholen voor het vak in termen van ingeroosterde lestijd, van vakleerkrachten en geschikte accommodatie is stevig. Uit de resultaten komen wel enkele aandachtspunten naar voren. Zo ligt de wekelijks ingeroosterde lestijd bij groep 1 en 2 in het speciaal onderwijs gemiddeld duidelijk lager dan in het overige po.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs : factsheet 2015/6

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
factsheets
monitors
speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs