Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015

Werff, H. van der, & Romijn, D. (2015). Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Heerenveen is in 2015 gestart met het herijken van het sportaccommodatiebeleid en wil daarin ook de huidige stand van zaken bij de verenigingen in de gemeente betrekken. De gemeente heeft ervoor gekozen om een lokale verenigingsmonitor onder een groot aantal sportverenigingen in de gemeente uit te voeren. De voorliggende rapportage van de monitor biedt de gemeente Heerenveen ondersteuning op diverse thema’s om het sportaccommodatieplan goed en beleidsmatig onderbouwd op te kunnen stellen. In het hoofdstuk Conclusies worden de belangrijkste resultaten uit de verenigingsmonitor 2015 samengevat conform de thema’s die het uitgangspunt vormen voor de indexen beleid, leden, kader, financiën en accommodatie. Deze rapportage is een onderdeel van een breder onderzoek dat het Mulier Instituut uitvoert in opdracht van de gemeente Heerenveen. De uitkomsten van het deel ‘huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen’ zijn in een ander document beschreven (Wezenberg-Hoenderkamp, 2016).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
monitors
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
sportverenigingen