Visie & Beleidsplein

LSG sportdeelname 2015

Gemeente Lelystad, Cluster Onderzoek en Statistiek (2016). LSG sportdeelname 2015. Lelystad: Gemeente Lelystad.

Deze publicatie betreft de rapportage 'LelyStadsGeluiden Sportdeelname 2015'. De uitkomsten in dit onderzoek zijn gebaseerd op een peiling onder het LelyStadsPanel, gehouden in maart/april 2015. Aan het onderzoek hebben bijna 1.000 inwoners meegedaan. De vragen in de enquête zijn vrijwel gelijk aan een eerder - in 2007 -gehouden peiling. Bij het opstellen van deze vragenlijst is rekening gehouden met de landelijke richtlijnen voor sportonderzoek (RSO). De uitkomsten van dit onderzoek dienen als input voor de actualisatie van het gemeentelijk sportbeleid. Het aantal inwoners van Lelystad dat sport is ten opzichte van een eerdere peiling in 2007 niet noemenswaardig veranderd; ruim twee derde beoefent tenminste één keer per maand een of andere tak van sport. Daarmee blijft de sportdeelname in de stad hoger dan landelijk het geval is. Bijna de helft van de sporters doet dat alleen/ongeorganiseerd, bijna een kwart (ook) in verenigingsverband en nog eens bijna een derde in commercieel verband. Er wordt wel duidelijk minder (25%) dan bij de vorige peiling (33%) deelgenomen aan lessen of cursussen. Hetzelfde geldt voor het competitieve element: nam eerder bijna een op de vijf deel aan competities of toernooien, nu is dat nog maar een op de negen.

Uitgever(s): Gemeente Lelystad,

Download(s)

LSG sportdeelname 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Lelystad, Cluster Onderzoek en Statistiek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
richtlijn sportdeelname onderzoek
sportbeoefening