Visie & Beleidsplein

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede

Breedveld, K., Werff, H. van der, & Floor, C. (2016). Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Enschede wenst inzicht in de vraag of de huidige hoeveelheid overdekt zwemwater in 2030 nog volstaat. De volgende vragen waren leidend in het onderzoek.

  1. Wat is de huidige en toekomstige (2020, 2025 en 2030) vraag naar overdekt zwemwater voor zwemlesaanbieders, zwemverenigingen en recreatief gebruik in de gemeente Enschede?
  2. Waar zijn per overdekt zwembad in de gemeente Enschede de betreffende bezoekers woonachtig, en hoe ver reizen zij gemiddeld naar het zwembad?
  3. Wat is, op basis van vergelijkbare gemeenten met Enschede en buurgemeenten van Enschede, een minimaal benodigd verzorgingsgebied dan wel regionaal draagvlak voor overdekte zwembaden?
  4. Welke zwembadconfiguratie voorziet in de actuele en toekomstige behoefte aan overdekte zwemvoorzieningen in de gemeente Enschede?

Voor het onderzoek zijn diverse lokale en nationale bronnen gebruikt, waaronder vragenlijsten onder ruim 600 bezoekers, interviews met diverse stakeholders en gegevens afkomstig van de gemeente en van de NV Enschede zwembaden. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd. Samenvattend concluderen de onderzoekers dat Enschede over voldoende overdekt zwemwater beschikt richting 2030, maar ook niet over teveel zwemwater.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Breedveld
Harold van der Werff
Corry Floor

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnenzwembaden
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst
zwembaden
zwemmen