Visie & Beleidsplein

Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2)

Steenbergen, J., & Stegeman, H. (2007, augustus). Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 40-43)

Een van de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van de Hogeschool Windesheim zijn uitgevoerd, is die naar de mate van interactiviteit waarmee BSI-plannen (Breedtesportimpuls) in de provincie Overijssel zijn opgesteld (Steenbergen, 2007). Veertien sportambtenaren uit even zoveel gemeenten zijn hierover ondervraagd. Doel van het onderzoek was niet alleen de mate van interactiviteit te onderzoeken, maar vooral ook goede praktijken te ontwikkelen voor (sport)ambtenaren die op basis van interactieve beleidsontwikkeling plannen willen opstellen. In het eerste artikel (zie LO 7) zijn we vooral ingegaan op de theorie van interactieve beleidsontwikkeling. In deze tweede bijdrage geven we de belangrijkste conclusies en we formuleren enkele concrete aandachtspunten om een interactief beleidsproces optimaal te laten verlopen.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Steenbergen Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2) KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Steenbergen
Harry Stegeman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
breedtesportimpuls
gemeenten
lichaamsbeweging
onderzoeken
sedentair gedrag
sportbeleid