Visie & Beleidsplein

4-meting Topsportklimaat

factsheet topsportfase

Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). 4-meting Topsportklimaat: factsheet topsportfase. Arnhem: NOC*NSF.

De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd (er is gestart met een 0-meting) door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 4-meting van het Topsportklimaat is een vervolg op de eerdere Topsportklimaatmetingen die werden uitgevoerd in 1998, 2002, 2007 en 2011. Deze factsheet behandelt de belangrijkste resultaten ten aanzien van de topsportfase. Met name (de ondersteuning van) de positie van de coach wordt positief beoordeeld. Dit was in de 1-meting van het topsportklimaat in 2002 nog een belangrijk aandachtspunt. De functie van coach krijgt steeds meer het karakter van een manager. Daarnaast lijkt de werkdruk toe te nemen. Secundaire begeleiding (diëtist, mentaal begeleider, life-style coach etc.) krijgt een relatief hoge waardering van topsporters, met name in de CTO/NTC setting. Deze experts zien zichzelf echter nog niet altijd als een integraal onderdeel van het programma. Inhoudelijk worden de High Performance Services goed gewaardeerd en deze lijken met de jaren ook beter gecoördineerd te worden. Toch is de toepasbaarheid niet altijd optimaal.   

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Bake Dijk
Agnes Elling
Remko van den Dool
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bondscoaches
coaching
factsheets
monitors
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving