Visie & Beleidsplein

4-meting Topsportklimaat

factsheet topsportcultuur

Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). 4-meting Topsportklimaat: factsheet topsportcultuur. Arnhem: NOC*NSF.

De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd (er is gestart met een 0-meting) door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 4-meting van het Topsportklimaat is een vervolg op de eerdere Topsportklimaatmetingen die werden uitgevoerd in 1998, 2002, 2007 en 2011. Deze factsheet behandelt de belangrijkste resultaten ten aanzien van de topsportcultuur in Nederland. De ervaren trots en de waarde die de Nederlandse bevolking aan topsport toekent, lijkt af te nemen. Deze lange termijn-trend sinds 1998 staat haaks op de zeer hoge ‘TeamNL-trots’ die werd gemeten tijdens de Olympische Spelen van Sochi (cijfer 8,5+). Mogelijk speelt de schaduwzijde waarmee de sport (doping, matchfixing en seksuele intimidatie) sindsdien is geconfronteerd hierbij een rol.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

4-meting Topsportklimaat : factsheet topsportcultuur

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Bake Dijk
Agnes Elling
Remko van den Dool
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
factsheets
maatschappelijke effecten
monitors
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving
trots