Visie & Beleidsplein

Topsportklimaat in Nederland 2016

conclusies en aanbevelingen 4-meting Topsportklimaat

Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). Topsportklimaat in Nederland 2016: conclusies en aanbevelingen 4-meting Topsportklimaat. Arnhem: NOC*NSF.

Deze rapportage bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen van de 4-meting van het Topsportklimaat in Nederland. In de tekst is door te klikken naar verdiepende factsheets over de verschillende onderwerpen, met meer achtergrond en duiding. Algemeen genomen is het topsportklimaat de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Wel is er sprake van ‘polarisering’ in de waardering, waarschijnlijk als gevolg van het focusbeleid. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de NOC*NSF Atletencommissie, (oud) topsporters, talenten, technisch directeuren, (talent)coaches, het High Performance Team van NOC*NSF en de Adviesgroep Topsport voor de Sportagenda 2017+ is gereflecteerd op de uitkomsten van deze 4-meting van het Topsportklimaat. De resultaten uit de 4-meting en de input uit deze bijeenkomsten leveren zes aanbevelingen op, die ook zijn verwerkt in de Sportagenda 2017+.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Topsportklimaat in Nederland 2016 : conclusies en aanbevelingen 4-meting Topsportklimaat

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Bake Dijk
Agnes Elling
Remko van den Dool
Niels Reijgersberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving