Visie & Beleidsplein

Starterskit en Stappenplan stimuleren bewegen in de ouderenzorg

Zeeuw, J. de, Barten, M., & Jonker, H. (2016). Starterskit en Stappenplan stimuleren bewegen in de ouderenzorg. Allesoversport.nl.

Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) en Kenniscentrum Sport kennen de feiten, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden in het land op het gebied van bewegen met ouderen. Daarnaast hebben ze veel praktische instrumenten om (medewerkers in) zorginstellingen op weg te helpen bewegen te stimuleren. Via een ZonMW-subsidie was het voor Vilans en Kenniscentrum Sport in 2015 mogelijk om twee locaties van zorginstelling Amstelring (Scala en de Makroon) in de praktijk te begeleiden en ondersteunen in hun beweegambities onder de noemer ‘meer bewegen, minder zorgen’. Deze implementatie, samen met de praktijk leverde twee praktisch getoetste tools op: de Starterskit en het Stappenplan.

Wilt u ook aan de slag met bewegen in de ouderenzorg? Ons animatiefilmpje maakt helder waarom het van belang is en inspireert hoe je het aan kunt pakken.

Starterskit

De digitale Starterskit bevat tools waar medewerkers in de ouderenzorg makkelijk mee uit de voeten kunnen. Het biedt 5 instrumenten: Breng in beeld, Van doel naar actie, Inspiratie & Kennis, de Tijdlijn en Communicatie. Meer bewegen zorgt niet alleen voor meer zelfredzaamheid en  kwaliteit van leven, maar zeker ook voor plezier en ontspanning. De inhoud van de starterskit is ontwikkeld vanuit behoefte, toepasbaarheid en daadkracht, in samenwerking met zorglocatie De Makroon en groepswonen Scala van Amstelring. De instrumenten zijn getoetst bij professionals werkzaam bij o.a. Stichting Rivierenland Tiel, Amstelring en Vilente.

Stappenplan

Voor zorginstellingen die vanuit visie en beleid meer planmatig aan de slag willen met beweegstimulering hebben we het Stappenplan. Deze tool is opgebouwd volgens logische stappen en biedt veel kennis, inspiratie, instrumenten en voorbeelden. Hoewel er een logica zit in de opeenvolgende stappen hoeft het proces niet altijd bij 1 te beginnen en bij 6 te eindigen. Gebruik het geheel of maak gebruik van elementen als je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag gaat met ‘bewegen’.

Ervaringen binnen de locaties van Amstelring

Amstelring vindt het belangrijk dat cliënten voldoende bewegen en dat bewegen onderdeel is van verantwoorde zorg. In 2015 hebben de locaties Scala en de Makroon stappen zetten om bewegen (meer) te integreren in de dagelijkse zorg. Vanuit de vraag: Wat kunnen we in onze activiteiten en werkwijze aanpassen, zodat we de cliënt tot meer bewegen uitdagen? Dus vanuit de bestaande situatie met zorg-medewerkers, fysio- en ergotherapeuten, het behandelteam en mantelzorgers. Irene, teamleider binnen Amstelring bij de locatie Scala, is tevreden met de begeleiding door Vilans en Kenniscentrum Sport en krijgt goede feedback. Vanuit de familie krijgen we positieve reacties: “Fijn dat er aandacht is voor bewegen en dat het ook anders kan dan het gym uurtje.”

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vilans,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolanda de Zeeuw
Marco Barten
Harmen Jonker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
handleidingen
ouderen
ouderenzorg
woon-zorgcentra