Visie & Beleidsplein

Brabant beweegt

sportagenda 2016-2019

Provincie Noord-Brabant (2016). Brabant beweegt: sportagenda 2016-2019. Den Bosch: Provincie Noord-Brabant.

Sportagenda 2016-2019 van provincie Noord-Brabant.

De provincie is binnen het sportbeleid een relatief bescheiden speler. Het accent ligt veel meer bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. De provincie kan op het bovenregionale niveau een belangrijke verbindende rol spelen.

Daarbij kiest de provincie ervoor focus aan te brengen en zich te concentreren op die terreinen waar sport direct bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven die zij heeft geformuleerd en waar de provincie het verschil kan maken. Zij ziet dat vooral bij de volgende twee opgaven:

Sociale veerkracht

  • Sport levert een directe bijdrage aan het versterken van sociale samenhang. Sport brengt mensen bijeen en kan bruggen slaan. Zo draagt ze bij aan gezonde sociale netwerken en speelt een belangrijke rol in de integratie van sociaal zwakkere groepen.
  • Daarnaast draagt sport bij aan gezondheid en vitaliteit, die in een veerkrachtige samenleving van groot belang zijn.

(Arbeidsmarkt en) economische ontwikkeling

Een niet te onderschatten rol speelt sport in economisch opzicht. In de provinciale ambitie om Brabant verder te ontwikkelen tot toonaangevende, krachtige en duurzame innovatieregio in Europa kan ook de sport een belangrijke bijdrage leveren.

  • Sport is natuurlijk van direct belang voor de Brabantse vrijetijdseconomie. Met evenementen en met goede voorzieningen kan zowel de actieve als de passieve sporter zijn hart ophalen;
  • Maar er is meer. Sport kan een bijdrage leveren aan het innovatievermogen van Brabant. In het Bestuursakkoord is innovatie tot een van de belangrijkste speerpunten gemaakt. Brabant heeft al een enorme innovatiekracht. En die wil de provincie de komende periode verder stimuleren. Dus ook in het sportbeleid geeft zij dat concreet handen en voeten.
  • Sport heeft een belangrijke functie voor het ontwikkelen en behoud van talent in Brabant.
  • En sport is van belang voor de branding, de internationale profilering van Brabant.

Om aan deze opgaven bij te dragen heeft de provincie vier sportlijnen geformuleerd:

  1. Aangepast sporten (gehandicaptensport). In het versterken van de sociale veerkracht gebeurt heel veel op lokaal niveau, in buurten en wijken. Daar zijn vooral de gemeenten aan zet. Wij kunnen als provincie een belangrijke bijdrage leveren op het terrein van het aangepast sporten, waar vaak de regionale schaal net dat verschil kan maken.
  2. Talentontwikkeling, als bijdrage aan een duurzaam bruisend Brabant
  3. Evenementen, als instrumenten om Brabant zichtbaar op de kaart te zetten
  4. Innovatie en technologie om waarde te creëren niet alleen voor de sport van nu en morgen, maar tot ver daarbuiten.

Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant,

Download(s)

Brabant beweegt : sportagenda 2016-2019

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Noord-Brabant

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
provinciaal beleid
sportbeleid