Visie & Beleidsplein

Type 2 diabetes prevention from research to practice

the SLIMMER lifestyle intervention

Duijzer, G. (2016). Type 2 diabetes prevention from research to practice: the SLIMMER lifestyle intervention. Wageningen: Wageningen Universiteit.

Diabetes is een wereldwijde epidemie die gepaard gaat met een grote ziektelast en hoge kosten. Type 2 diabetes, de meest voorkomende vorm van diabetes, is geassocieerd met een ongunstige leefstijl, waaronder overgewicht en obesitas, ongezonde voeding en lichamelijke inactiviteit. In de afgelopen twee decennia hebben vele grote studies aangetoond dat type 2 diabetes in hoog-risico personen uitgesteld of voorkomen kan worden door leefstijlverandering. Dit bewijs is verkregen in een onderzoeks-setting en dit is vervolgens vertaald naar interventies in de dagelijkse (zorg)praktijk. De implementatie van dergelijke interventies blijft echter een uitdaging. Op het moment dat het huidige project startte, bestond er nog geen vertaling en implementatie van een (kosten)effectief diabetes preventie programma in de Nederlandse eerstelijnszorg. Daarom is de SLIMMER studie (SLIM iMplementation Experience Region Noord- en Oost-Gelderland) gestart. In deze studie is de SLIM-interventie, die het risico op diabetes met 47% verlaagde, vertaald naar de Nederlandse eerstelijnszorg. Het doel van de SLIMMER studie was het verbeteren van het leefstijlgedrag in hoog-risico personen om zo het risico op type 2 diabetes te verminderen. De resultaten van het onderzoek worden in dit proefschrift gepresenteerd.

Uitgever(s): Wageningen Universiteit,

Download(s)

Type 2 diabetes prevention from research to practice : the SLIMMER lifestyle intervention

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Geerke Duijzer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

diabetes
eerstelijnsgezondheidszorg
gezonde leefstijl
gezondheid
interventies
leefstijl
lichaamsbeweging
obesitas
overgewicht
preventie
proefschriften