Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2016-2

Ridder, J. den, Mensink, W., Dekker, P., & Schrijver, E. (2016). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2016-2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In dit 34e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) beschrijven de onderzoekers de stemming in het voorjaar van 2016. In hoofdstuk 1 behandelen ze de stemming in Nederland en de ontwikkelingen daarin. Ze kijken naar waardering van de economie, institutioneel vertrouwen en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. In hoofdstuk 2 kijken de onderzoekers ‘waarom het gaat zoals het gaat’. Ze analyseren waarom sommigen vinden dat het de goede en velen vinden dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. In hoofdstuk 3 gaan ze in op een maatschappelijk probleem dat al drie kwartalen met afstand het meest genoemd is: de komst en opvang van vluchtelingen in Nederland. Ze beschrijven het beeld dat mensen van vluchtelingen hebben, onderzoeken hun houdingen over de komst van vluchtelingen en kijken welke plek ze innemen in het maatschappelijke debat over die kwestie. In deze aflevering staan de COB-gegevens over het tweede kwartaal van 2016 centraal, maar wordt ook gebruikgemaakt van andere onderzoeken, zoals de Eurobarometer. De gegevens voor de COB-enquête zijn verzameld tussen 1 april en 3 mei 2016. Op 12 april en 19 april zijn vier groepsgesprekken gehouden, twee in Amsterdam en twee in Den Bosch. 

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2016-2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josje den Ridder
Wouter Mensink
Paul Dekker
Esther Schrijver

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

asielzoekers
economie
immigratie
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
politiek
samenleving