Visie & Beleidsplein

Sportmatch inwoners met een beperking

provincie Gelderland

Ooms, L. (2015). Sportmatch inwoners met een beperking: provincie Gelderland. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. De provincie Gelderland voert het programma Gelderland Sport! in de periode 2013-2016 uit. Met de inzet van dit programma moet Gelderland in 2016 een gezonde, vitale en aantrekkelijke provincie worden. Sport wordt ingezet als middel om ruimtelijke kwaliteiten en economische kansen te versterken en benutten. Drie thema’s staan hierbij centraal: 1) Vitale samenleving; 2) Excellente prestaties en; 3) Economische impact. Met name binnen het thema ‘Vitale samenleving’ is er aandacht voor mensen met een beperking. Dit thema heeft als hoofddoel: In 2016 is Gelderland een vitale sportprovincie geworden: Meer Gelderse burgers met of zonder beperking (75%) sporten en bewegen ter bevordering van de gezondheid en sociale cohesie en ter vermindering van overgewicht. Voor het goed kunnen (bij)sturen van regionaal en provinciaal sport- en beweegbeleid en beleid van aanpalende sectoren (zoals zorg, welzijn, jeugd: zie Sociaal Profiel 2015: Verbinden - verbreden - versnellen) is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de doelgroep mensen met een beperking en het huidige sport- en beweegaanbod. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • De omvang van de doelgroep mensen met een beperking in Gelderland. Of te wel: De potentiële vraag naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 2).
  • Het beweeg- en sportgedrag van volwassenen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 3).
  • Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in Gelderland (hoofdstuk 4).
  • De (mis)match tussen vraag en aanbod in Gelderland (hoofdstuk 5).      

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten,

Download(s)

Sportmatch inwoners met een beperking : provincie Gelderland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Gelderland
beweegstimulering
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
sportaanbod
sportbeoefening
sporten met een beperking
sportstimulering