Visie & Beleidsplein

Sportmatch inwoners met een beperking

provincie Noord-Brabant

Ooms, L. (2015). Sportmatch inwoners met een beperking: provincie Noord-Brabant. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Het Sportplan Brabant 2016 is de basis van het sportbeleid van de provincie Noord-Brabant. Met dit plan wil de provincie Noord-Brabant sport over de volle breedte op een hoger niveau tillen. Door aan de ene kant de topsport sterker en aantrekkelijker te maken, zodat in 2016 nog meer Brabantse atleten op Olympisch niveau presteren. En door aan de andere kant iedere Brabander de kans te bieden sport te beoefenen en zo zichzelf gezond, fit en in vorm te houden. Binnen dit Sportplan is ook aandacht voor mensen met een beperking. Voor het goed kunnen (bij)sturen van regionaal en provinciaal sport- en beweegbeleid en beleid van aanpalende sectoren (zoals zorg, welzijn, jeugd) is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de doelgroep mensen met een beperking en het huidige sport- en beweegaanbod. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • De omvang van de doelgroep mensen met een beperking in Noord-Brabant. Of te wel: De potentiële vraag naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Noord-Brabant (hoofdstuk 2).
  • Het beweeg- en sportgedrag van volwassenen met een beperking in Noord-Brabant (hoofdstuk 3).
  • Het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in Noord-Brabant (hoofdstuk 4).
  • De (mis)match tussen vraag en aanbod in Noord-Brabant (hoofdstuk 5). 

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten),

Download(s)

Sportmatch inwoners met een beperking : provincie Noord-Brabant

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
sportaanbod
sportbeoefening
sporten met een beperking
sportstimulering