Visie & Beleidsplein

Kader sport- en beweegvisie 2016-2019

provincie Groningen

Provincie Groningen (2016). Kader sport- en beweegvisie 2016-2019: provincie Groningen. Groningen: Provincie Groningen.

Eind april 2015 is het Collegeakkoord Vol Vertrouwen gepresenteerd. Daarin geeft het College aan dat men wil investeren in sport en bewegen. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport en bewegen biedt jongeren en kwetsbare groepen kansen om mee te doen in de maatschappij. Daarnaast is sport en bewegen een belangrijk middel voor het verbeteren van de gezondheid en leefbaarheid. Met name de breedtesport heeft daarbij de aandacht. Vanuit deze gedachte en ook omdat het huidige sportbeleid eind 2015 afloopt, is in augustus 2015 gestart met een ronde langs belangrijke partners uit de provincie Groningen. Zo is er gesproken met de VSG, Huis voor de Sport Groningen, de 23 Groninger gemeenten en Topsport Noord. Ondanks dat het budget in de komende periode hoger is dan in de afgelopen 4 jaar, moeten nog steeds beleidskeuzes gemaakt worden. In deze notitie is verwoord welke rol het College wil vervullen op het terrein van sport en welke keuzes men maakt. Op basis van deze kaders zal bezien worden hoe daar uitvoering aan gegeven gaat worden. 

Uitgever(s): Provincie Groningen,

Download(s)

Kader sport- en beweegvisie 2016-2019 : provincie Groningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Groningen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Groningen
beleid
provincies
sportbeleid