Visie & Beleidsplein

Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme

mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren

Lallush, N. (2016). Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme: mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Sport kan veel mogelijkheden bieden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme op een positieve manier te stimuleren. Dit rapport beschrijft op basis van literatuur- en praktijkonderzoek wat de mogelijkheden van de sporttrainer zijn om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren. De bevindingen uit de literatuur over het afstemmen van de pedagogische sportcontext hebben de basis gevormd voor het praktijkonderzoek dat bestaat uit 12 interviews met judoleraren en voetbaltrainers. De bevindingen uit de literatuur over de mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken en de randvoorwaarden daarvoor, die samen de pedagogische sportcontext vormen, zijn in dit onderzoek overeengekomen met de bevindingen vanuit de praktijk. Dit onderzoek heeft daarmee aangetoond dat het belangrijk is dat de trainer kennis bezit over de invulling van de training, aanpassing van de fysieke omgeving, manier van communicatie, creëren van succesmomenten, gebruik van competitie en bevorderen van de samenwerking. Uit het onderzoek, van zowel de literatuur als de praktijk, is naar voren gekomen dat een positieve, tolerante en communicatieve benadering van de sporttrainer hierbij kernelement is. Doordat de trainer het kind met typische gedragingen zichzelf laat zijn, aansluit op de kwaliteiten van het kind en daarop afstemt in de training, kan de trainer plezier als uiteindelijke doel van de sport behalen. Om een juiste afstemming op het kind te vinden, moet de sporttrainer continu reflecteren op zijn handelen en kunnen gesprekken met het kind zelf, de ouders en ondersteuners daarbij helpen. Deze vorm van monitoring kan samen met de bevindingen over de aspecten van de pedagogische sportcontext uit dit onderzoek bijdragen aan de kennis van de sporttrainer om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme beter te stimuleren.

Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen,

Download(s)

Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nathalie Lallush

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autisme
kinderen
maatschappelijke ontwikkeling
sport (algemeen)
trainers