Visie & Beleidsplein

Sport Toekomstverkenning

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2016). Sport Toekomstverkenning.

De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De centrale vraag is om de bestaande kennis over het heden en verleden van de twintig kernindicatoren sport, zoals gepubliceerd in de Rapportage Sport, aan te vullen met informatie over de toekomst. De STV dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017. Het SCP en het RIVM werken voor de Sport Toekomstverkenning samen met tal van experts en stakeholders uit het veld. Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de sport wordt een scenariobenadering toegepast. In deze benadering worden alle benodigde stappen en de te maken keuzen om te komen tot een toekomstverkenning uiteengezet. Zie https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/toekomstverkenning.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sport (algemeen)
toekomst