Visie & Beleidsplein

Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020

impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs

plan van aanpak 2015 tm 2017

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Mulier Instituut (2015). Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020: impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs, plan van aanpak 2015 tm 2017. Nationaal Platform Zwembaden I NRZ.

Om te komen tot een evidence based aanpak van het zwemonderwijs heeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en in samenwerking met de kennisinstituten ‘Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen’ en ‘Mulier Instituut’ dit plan van aanpak opgesteld. Daarin zijn vier programmalijnen uitgewerkt (onderbouwing met praktijkkennis; kwaliteitsverbetering zwemonderwijs; monitoring; verspreiding & voorlichting). Door de koppeling van de kwaliteitsverbetering (programmalijn 2) aan onderbouwing met praktijkkennis (programmalijn 1), monitoring van kernindicatoren (programmalijn 3) en verspreiding & voorlichting (programmalijn 4) wordt een samenhangende aanpak gepresenteerd en kan een blijvende kennisinfrastructuur worden opgebouwd. Om het plan uit te voeren wordt gevraagd aan de Rijksoverheid om in de opbouwfase (2016 en 2017) te co-financieren door middel van een tijdelijke impuls. De impuls leidt tot de ontwikkeling en implementatie van een evidence-based aanpak van zwemonderwijs die na 2017 duurzaam is verankerd in programma’s van de sector en van aanpalende kennisinstituten (NISB, Mulier, ALO’s). In 2017 wordt ook nagegaan in welke rol(len) de Rijksoverheid na 2017 betrokken is.

Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden I NRZ,

Download(s)

Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020 : impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

werkplannen
zwemonderwijs
zwemonderwijzers
zwemveiligheid